Gruja Petrol

OBAVEŠTENJE za građane opštine Žitište

Na osnovu člana 41. stav 4. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama (''Službeni glasnik RS'', br. 87/18) a u vezi sa Naredbom o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 (''Službeni glasnik RS'' br. 37/20). Štab za vanredne situacije opštine  Žitište na  telefonskoj sednici održanoj  16.11.2020. godine, doneo je sledeću

N A R E D B U

1.     Ograničava se  radno vreme privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost i u trgovinskim formatima (supermaket, mini market…) i vrše usluge, na teritoriji opštine Žitište, na period od 06,00 do 21,00 časa.  
2.    Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost da u svim ugostiteljskim objektima, baštama i drugim objektima gde se vrši prodaja robe i pružanje usluga, rasporede stolove tako da obezbede distancu od najmanje 2m između stolova, pri čemu za jednim stolom ne može biti više od četiri lica, izuzev ukoliko se radi o članovima iste porodice.
3.    Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost da vrše dezinfekciju stolova i prostora u objektu, posle svakog korišćenja.
4.    Naređuje se privrednim subjektima iz tačke 1. ove Naredbe, koji vrše prodaju hrane putem šaltera, da u periodu od 21,00-06,00 časova uklone stolove i stolice koji su, postavljeni ispred objekta.
5.    Zabranjuje se konzumacija hrane i pića, ispred ugostiteljskih objekata koji  vrše  prodaju hrane putem šaltera.
6.    Naređuje se svim licima, koja čekaju da budu uslužena prilikom kupovine hrane iz objekta iz kojih se vrši šalterska prodaja hrane, održavanje fizičke distance od najmanje  2m uz obavezno korišćenje zaštinih maski.
7.    Naređuje se privrednim subjektima koji obavljaju delatnost u trgovinskim formatima (supermeaket, mini market…) i vrše usluge, da ograniče broj lica koja mogu biti istovreneno biti  na svaka 4 m² može biti prisutno jedno lice  a u objektima manjim od 20m² da ne dozvole istovremeo prisustvo više od dva kupca u objektu.
8.    Naređuje se privrednim subjektima iz tačke 1. ove naredbe da ispred ulaza postave u objekat postave ograničen broj korpi za kupovinu, tako da njihov broj ne bude veći od broja lica koja mogu da istovremeno biti prisutna u objektu i da vrše dezinfekciju rukohvata korpi, nakon svake upotrebe.
9.    Naređuje se svim licima koji čekaju da uđu u objekat održavanje fizičke distance od najmanje 2m, uz obavezno korišćenje zaštitne maske.
10.    Nadzor nad primenom ove Naredbe vršiće Кomunalna inspekcija, Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Žitište.
11.    Donošenjem ove Naredbe, prestaju da važe tačke 4. i 5. iz Naredbe broj I-217-6/2020-3 od 03.09.2020. godine i prestaje da važi Naredba broj I-217-8/2020 od 09.10.2020. godine.  
12.    Naredba stupa na snagu od dana   17.11.2020.godine.

Comments powered by CComment