Gruja Petrol

Licitacija za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

Ovim putem obaveštavamo sve zainteresovane poljoprivrednike da  je objavljena Odluka o raspisivanju javnog oglasa za javno nadmetanje za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u prvom krugu za teritoriju opštine Žitište. Zemljište je oglašeno na period zakupa od 1 godine. Javna nadmetanja će se održati 24, 25, 26, 27 i 28. februara 2020. godine.

Sve informacije o  državnom poljoprivrednom zemljištu u Godišnjim programima zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (podaci o katastarskim parcelama, površinama,  jedinicama javnog nadmetanja i drugo) i u Odlukama o raspisivanju javnog oglasa (početna cena, period zakupa, datum obilaska zemljišta, potrebna dokumentacija, rok i mesto za dostavljanje dokumentacije, datum javnog nadmetanja, jedinice javnog nadmetanja označene za investiciono ulaganje i davanje na korišćenje po početnoj ceni od 0 dinara i drugo) svih jedinica lokalnih samouprava, kao i drugi podaci,  nalaze se na veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište

Više i na sajtu Opštine Žitište Oglas za javnu licitaciju

Comments powered by CComment