Gruja Petrol

ŽITIŠTE: Okrugli sto na temu gradilišta

Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Opštine Žitište organizovalo je u petak, 29. novembra u Žitištu Okrugli sto na temu gradilišta i obaveza poslodavaca i radnika koji izvode radove na visini, uz predstavljanje i pravilnu upotrebu zaštitne opreme za rad na visini.

Predavači, Milan Petković, Šef odseka Inspekcije rada iz Zrenjanina, Voja Tauš, mašinski inženjer i Predrag Karapandžić, profesor narodne odbrane upoznali su prisutne sa aktuelnim temama iz ove oblasti, koje su obuhvatile analizu povreda na radu u ovoj i prethodnoj godini u Republici Srbiji, kao i u srednjobanatskim opštinama, primere dobre prakse u pojedinim zemljama Evropske Unije, sa posebnim osvrtom na zakonodavstvo i praktična rešenja u Norveškoj, a predstavljene su i različite vrste i karakteristike opreme za rad na visini.

Petar Stanić, Predsednik udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Opštine Žitište, zahvalio se prisutnim predavačima na učešću i gostima okruglog stola na interesovanju za gore navedene teme i najavio nastavak tematike i sledećeg četvrtka kada će u Žitištu biti organizovan tradicionalni stručni skup „Nedelja bezbednosti i zdravlja na radu“ koji takođe organizuje ovo udruženje.

Comments powered by CComment