Gruja Petrol

Davno zaboravljeni ulični bunari

Ovo je bunar u Žitištu, ulični bunar sa ručkom koju treba pritisnuti na dole da bi krenuo jak mlaz vode. Jako ih je malo ostalo u opštini Žitište, u Torku kako saznajemo ima i koji je u funkciji, kakva je situacija u drugima naseljenim mestima nismo uspeli da saznamo ali verujemo da je kao i u Žitištu da su mnogi ovakvi bunari koji su predstavljali ukras ulice zanemareni, propali a na kraju i demontirani.
Ovaj je uslikan u Pupinovoj ulici u Žitištu, redak primer,koji nažalost nije u funkciji. Nekada su ovi bunari snabdevali domove vodom za piće, mališani su se utrkivali ko će pre da stigne da se nakon letnje igre i trke osveže i kao takvi nalazili su se uglavnom na uglovima ili raskrsnicama ulica i koristili su se sve do kraja 20 veka...
A kakva je situacija u vašem gradu, selu...?

 

Comments powered by CComment