Gruja Petrol

''Pomoć u kući'' starim i iznemoglim licima na teritoriji opštine Žitište

Opština Žitište započinje novi ciklus pružanja Usluge „Pomoć u kući“ za starije sugrađane, koju će pružati gerontodomaćice iz firme Felix Domus doo, počev od 31.maja 2019.,a u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Usluga je besplatna, troškove snosi opština i pružaće se starijim sugrađanima kojima je pomoć neophodna, a koji žive sami ili starijem bračnom paru koji sam živi, ili im podrška porodice nije dovoljno raspoloživa, a u cilju zadovoljavanja njihovih socijalnih, životnih i zdravstvenih potreba.

Usluga obuhvata osnovnu pomoć oko spremanja prostorija u kojima borave, nabavku namirnica, odlazak po recepte i lekove, plaćanje računa, unošenja ogreva zimi i čišćenje peći, pomoć oko presvlačenja posteljine, prostiranja rublja, i zadovoljavanja osnovnih higijenskih potreba...Na osnovu procene potreba svakog pojedinog korisnika, utvrdiće se vrsta usluge koja je potrebna kao i broj sati pružanja usluge.

Uslugu Pomoć u kući pružaju gerontodomaćice firme Felix Domus, na osnovu ugovora koji su potpisali sa Opštinom Žitište u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Usluga se pruža u B.Кarađorđevu, Česteregu, B.Dvoru, Tordi, Žitištu, Torku, N.Itebeju, S.Itebeju, Međi i R.Topolovcu. Stručnu podršku pruža Centar za socijalni rad Žitište, pa se zainteresovani mogu obratiti Centru.

Ovo je već treća godina kako se po novom Zakonu o socijalnoj zaštiti pruža usluga Pomoć u kući, koju pruža licencirani pružalac usluge socijalne zaštite Felix Domus iz Novog Sada.

Sve gerontodomaćice koje direktno pružaju uslugu starijim korisnicima žive u mestima gde se usluga pruža. Stručna radnica firme je više puta obišla sve korisnike i tokom procesa evaluacije, svi korisnici su odličnom ocenom ocenili ovu uslugu.

Trenutni broj korisnika je 63, a najavljeno je još 5 novih prijava. Ukupan broj korisnika koji je predviđen u okviru projekta je oko 70.

Comments powered by CComment