Gruja Petrol

Samodoprinosi u Žitištu i Banatskom Karađorđevu

Ove godine nas u naseljenim mestima Žitištu i Banatskom Karađorđevu očekuju referendumi za uvođenje samodoprinosa na period od 5 godina. Odluku o uvođenju samodoprinosa donose svi punoletni građani koji imaju izborno pravo i prebivalište na teritoriji ovih Mesnih zajednica. Samodoprinos se plaća na sva primanja osim na one koji su oslobođeni Zakonom i na osnovicu iz gore navedenih prihoda vršila bi se naplata od 2% i u MZ Žitište i u MZ Banatsko Karađorđevo.