Gruja Petrol

AKO NISTE ZNALI - Škola u Žitištu

Školstvo u Žitištu ima dugu tradiciju, najstariji pisani spomen je zabeleška učitelja Jakova Subića od 22. marta 1793. godine, i tada je škola bila smeštena u istoj zgradi u kojoj je i crkva u neposrednoj blizini sadašnje benzinske stanice. Pomeranje sela bliže kanalu Begeja i gradnjom nove crkve podignuta je nova školska zgrada od naboja koja je služila do 1869. godine. Sledeća je opet bila od naboja ali pored učionice imala je i jedan učiteljski stan. Do 1889. godine srpska škola je bila mešovita sa četiri razreda a tada je otvorena i druga tzv. ženska škola. Početkom XX veka postoji i evidencija o broju učenika, 1900. godine nastavu je pohađalo 205 učenika a narednih 10 godina u proseku 190 učenika.

Od 1910. godine škola je imala šest razreda, u periodu između dva rata postojala su šest razreda - tri sprska i tri nemačka.

Akcije na uređenju stare škole i uređenje školskog dvorišta polovinom šezdesetih godina

1951. godine osnovna škola u Žitištu pretvorena je u osmoletku. Otvoreno je 13 odeljenja sa 587 učenika. Tada se osnivaju sekcije - crtačka, tehnička, dramska, fiskulturna a kasnije i muzička, folklorna, horska i dr. Organizovane su razne akcije: uređenje mesta, parka, gajenja svilene bube, uništavanja dudovca, sakupljanje semena bagrema, puževa, sakupljanje lekovitog bilja, kamilice, bulke a kasnije i sakupljanje hartije, boca, kopanje kukuruza itd. Redovno na kraju školske godine organizovane su izložbe đačkih radova, fiskulturni javni čas i priredba. Davani su sledeći komadi: Pepeljuga, Patuljci, Žive lutke, Šegrt Hlapić, Školski nadzornik...

Od 1968. godine škola dobija naziv "dr Ivan Ribar".

Skupština opštine Žitište je 1. septembra 1993. godine donela odluku o osnovanju osnovne škole "Sveti Sava" u Žitištu sa izdvojenim odeljenjima u Ravnom Topolovcu, Torku i Banatskom Dvoru. Nastava u osnovnoj školi "Sveti Sava" u Žitištu odvija se u zgradi otvorenoj na Dan oslobođenja Žitišta 02.10.1986.godine.

 

Comments powered by CComment