Gruja Petrol

Pohvale za rad Predškolske ustanove

U ponedeljak 29.oktobra Predškolsku ustanovu "Desanka Maksimović" posetila je Tijana Pavlov, pomoćnica pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine sa svojom saradnicom.

Ova radna poseta realizovana je u cilju međusobnog upoznavanja i unapređenja saradnje između predškolskih ustanova i resornog sekretarijata. Sastanku su prisustvovali predstavnici Predškolske ustanove koji su, svako iz svog domena, izneli poteškoće sa kojima se susreću, ali i činjenice koje govore u prilog uspešnog rada ove vaspitno-obrazovne ustanove.

Posebno je pohvaljena saradnja sa Osnivačem, kao i napori koje lokalna samouprava čini kako bi kvalitet boravka dece u vrtićima bio što bolji.

Gošće su pohvalile rad Predškolske ustanove, kao i uslove u kojima deca borave. Poseta je završena konstatacijom svih učesnika da je ovo samo početak uspešne saradnje.