Gruja Petrol

Opštinski školski vašar u četvrtak na Trgu u Žitištu

„Moje je pravo da živimo srećno i zdravo“ – za odrastanje bez nasilja slogan je ovogodišnje manifestacije Dečije nedelje koja se održava svake godine u mesecu oktobru, sa ciljem skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na njihovo pravo da
odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje potencijala.

I ove godine organizator Kulturno prosvetna zajednica Žitište po šesti put u saradnji sa Osnovnim školama i Predškolskom ustanovom sa teritorije naše Opštine organizuje „Opštinski školski vašar“ u okviru Dečije nedelje.

Radionica sa decom ometenom u razvoju održaće se 03.10. 2018 godine sa početkom u 10 časova, u saradnji sa Centrom za socijalni rad Žitište, u dnevnom centru kod policijske stanice.

„Opštinski školski vašar“ održaće se četvrtak 04.10. 2018 godine sa početkom u 10 časova na Trgu u Žitištu.