Gruja Petrol

NOVI MILIONI STIŽU U ŽITIŠTE

Potpredsednik Pokrajinske vlade u toku jučerašnjeg dana uručio je ugovore u vrednosti oko 500 miliona dinara za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i kanalizacije na teritoriji Vojvodine u 2018. godini. Učešće Pokrajine za vodne objekte bilo je do 70 odsto a za kanalizacione mreže do 50 odsto.

Ukupno je podržano 44 projekta u 28 lokalnih samouprava od kojih je i projekat lokalne samouprave Žitište.

Sredstva su odobrena za realizaciju projekta Izgradnja bunara sa pratećim elementima vodovoda naselja Žitište a vrednost projekta je 8.238.274,50 dinara od čega Davalac sredstava obezbeđuje 5.766.792,14 dinara, što predstavlja 70% a opština Žitište 2.471.482,35 dinara što predstavlja 30%.