Gruja Petrol

NOVI KONKURSI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je pozive u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja za 2018. godinu.

Raspisani su sledeći konkursi: Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i osobe sa invaliditetom, javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje, javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima, javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja, javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje, javni poziv za realizaciju programa stručne prakse, javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca i javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima.

Svi javni konkursi su otvoreni do 30. novembra 2018. godine, osim javnog konkursa za organizovanje sprovođenja javnih radova koji su otvoreni do 02.04.2018. godine, kao i javnog poziva nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje i Javnog poziva nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje, koji su otvoreni do 16.04.2018. godine.

Akcionim planom zapošljavanja za 2018. godinu, koji je usvojila Vlada Republike Srbije, predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja ove godine bude izdvojeno 3,65 milijardi dinara iz sredstava Nacionalne službe, kao i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom. Dodatne informacije o javnim pozivima i konkursima zainteresovana lica mogu dobiti na sledećoj adresi: http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi?page=0 kao i u ispostavi Nacionalne službe za zapošljavanje u Žitištu ili pozivom na broj telefona 023/821-044.