Gruja Petrol

TESTOVI ZA OTKRIVANJE DIJABETESA

Skrining pacijenata na dijabetes-šećerna bolest obaviće se 23. januara (utorak) u Banatskom Karađorđevu.

Pregled se odnosi na populaciju stanovništva bez obzira na starosnu dob i zdravstveno osiguranje odnosno i za pacijente bez ikakvog zdravstvenog osiguranja.

Pacijenti koji se već leče od šećerne bolesti, kao i novootkriveni mogu se besplatno pregledati, a po potrebi vršiće se i intervencije kod očnog lekara u Srpskoj Crnji, u okviru projekta međugranične saradnje Interreg-IPA CBC Rumunija -Srbija.

Cilj projekta je lečenje dijabetesne retinopatije, tj oštećenje oka kod šećerne bolesti.

Skrining će se održati u sali Mesne zajednice Banatsko Karađorđevo od 8 časova.

Piše u saopštenju dir dr Danice Vučurevuć Đukin