Gruja Petrol

Projekcija dokumentarnog filma Zaveštanje

U petak 15. decembra, u prostorijama Doma kulture u Žitištu, u organizaciji članice Opšinskog veća Opštine Žitište Maje Grujić u saradnji sa Kulturno-prosvetnom zajednicom Žitište, Udruženjem građana „Moje parče Evrope“, „Udruženjem Kozarčana u Banatu“, članom Glavnog odbora „Udruženje logoraša i potomaka Jasenovca“ Dragišom Grujić, održana je projekcija dokumentarnog filma „Zaveštanje“.

Projekciju filma „Zaveštanje“ su otvorili članica Opštinskog veća Maja Grujić i član glavnog odbora „Udruženje logoraša i potomaka Jasenovca“ Dragiša Grujić, koji su uputili prisutne posetioce na neke vrlo bitne istorijske činjenice vezane za ljude, nad kojima je izršen genocid u logorima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, u periodu od 1941-1945. godine.

Nakon projekcije filma prisutnima se obratio redtelj filma Ivan Jović, asitentkinja režije Ana Marjanović kao i preživeli ljudi koji su svoja sećanja iz perioda boravka u logoru podelili sa nama u filmu.