Gruja Petrol

ŠTA TO BEŠE AUTORITET

Predškolska ustanova"Desanka Maksimović" i Centar za edukaciju i savetovanje "Stvarno važno" povodom Svetskog dana deteta održali su tribinu na temu "Šta to beše autoritet?". 

Kroz mnoštvo primera su na veoma zanimljiv način obradili temu i zainteresovali sve prisutne.

Organizatori se zahvaljuju na odzivu u nadi da je ovaj događaj bio značajan korak za unapređivanje kvaliteta života sredine u kojoj živimo.