Gruja Petrol

Biciklistička staza pored Begeja (Klek-Srpski Itebej) u 2018. godini...

Predstavnici Javnog preduzeća “Vode Vojvodine” potpisali su dva ugovora iz IPA programa prekogranične saradnje. Jedan o projekata odnosi se na revitalizaciju kanala Begej, na potezu od Kleka do Srpskog Itebeja, kroz IPA program, planirano je ulaganje od 7 miliona evra.

Ovaj projekat podrazumeva revitalizaciju hidročvorova Klek i Srpski Itebej – prevodnica, ustava i pratećih objekata. Između dva mesta, gradiće se biciklistička staza pored kanala Begej, duga 30 kilometara.

U Zrenjaninu je planirana izgradnja plutajućeg doka zatim priveza na Begeju kao i nabavka plovnog bagera i plovne kosačice za održavanje njegove plovnosti. Takođe, biće izrađena projektna dokumentacija za izmuljenje kanala Begej.

Radovi iz ovog projekta odvijaće se naredne, 2018. godine.

Vrednost celog projekta iznosi oko 14 miliona evra, dok je domaći budžet oko 7 miliona evra. Projekat se finansira iz sredstava EU, sa 85 %, dok preostalih 15 % dolazi iz sopstvenih sredstava.

Nakon završetka radova, očekuje se ponovno otvaranje plovidbe na kanalu Begej, razvoj turizma...