Gruja Petrol

3,6 miliona dinara za uklanjanje divljih deponija u Torku i Međi

Ministarstvo zaštite životne sredine dodelilo je Opštini Žitište putem javnog konkursa sredstva u iznosu od 2.700.000,00 dinara za projekat uklanjanja divljih deponija u naseljenim mestima Torak i Međa.

Opština Žitište učestvuje u sufinansiranju ovog projekta sa 900.000,00 dinara opredeljenim za ovu namenu u sopstvenom budžetu.

Comments powered by CComment