Gruja Petrol

Žitište: Subvencije za osiguranje useva kukuruza i suncokreta

Pozivaju se fizička lica, nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, sa prebivalištem na teritoriji opštine Žitište, da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na osiguranje useva kukuruza i suncokreta u 2022. godini.

Predmet osiguranja je usev merkantilnog kukuruza i suncokreta (maksimalna površina za osiguranje je 20ha po poljoprivrednom gazdinstvu).

Osigurani su osnovni rizici od grada, požara, udara groma. Nadoknađuju se iz osiguranja štete prouzrokovane oštećenjem ili uništenjem osiguranih useva i plodova od osnovnih opasnosti.

Prijavu za osiguranje useva  mogu podneti fizička lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava a ispunjavaju sledeće uslove:

1. Imaju prebivalište na teritoriji opštine Žitište

2. Nisu ostvarili podršku po nekom drugom osnovu za istu namenu

3. Parcele za koje podnose prijavu upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Potrebna dokumentacija:

1. Popunjena prijava (obrazac prijave se može preuzeti na sajtu www.zitiste.rs ili na pisarnici Opštinske uprave Žitište, ili u kancelarijama mesnih zajednica na teritoriji opštine Žitište).

2. Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta podnosioca prijave

3. Izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva - struktura biljne proizvodnje

4. Izjava podnosioca prijave da nije ostvario podršku za osiguranje prijavljenih površina po nekom drugom osnovu za istu namenu

Rok za podnošenje prijava je petak, 27. maj 2022. godine.

Comments powered by CComment