Gruja Petrol

Organska proizvodnja višanja Mirjane Varićak

Mirjana Varićak iz Banatskog Karađorđeva bavi se organskom proizvodnjom voća, pretežno višnjom, gde je zbog toga od Opštine Žitište dobila podsticajna sredstva.

"Od količine na mom imanju ima oko 60 stabala, ali sa tendencijom porasta zasada. Zahvaljujem se opštini Žitište na podsticajnim sredstvima koje sam upotrebila za mašine za preradu višnje, pre svega mašine za otkoštavanje višnje." - istakla je Mirjana.

Mirjana započinje veću proizvodnju i preradu voća kao i proširenje same palete proizvoda... Više na prilogu RTV Santos:

Comments powered by CComment