Gruja Petrol

Kosidba žita nekada u Žitištu (tada Begej Sveti Đurađ) FOTO

Žitište je jedno od najstarijih naselja u ovom delu srednjeg Banata, u pisanim dokumentima prvi put se spominje 1319. godine pod imenom Begej Svetog Đurđa. 

Begej Sveti Đurađ sa svojim svim varijantama naziv je zadržao do 1947. godine, kada je u skladu sa tadašnjim uverenjem i željom novodoseljenih stanovnika dobilo ime po žitnim poljima - ŽITIŠTE.

A upravo tih godina nastale su ove fotografije.

 

Fotografija (gore) nastala je 1947. godine a u pitanju je kosidba žita u Begej Svetom Đurđu, odnosno fotografija (dole) pokazuje kako se nekad denula kamara.

Neuporedivo je sa današnjim poljoprivrednim radovima kada se koriste traktorske sejačice, kombajni i sva druga tehnika koja savremeni život i na selu olakšava.

 

Comments powered by CComment