Gruja Petrol

DVE INVESTICIJE: Opština Žitište ulaže u Među i atarske puteve

Opština Žitište zaključila je protekle nedelje dva ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. 

Prva investicija koja je odobrena od pomenutog sekretarijata je rekonstrukcija vodovodne mreže u Međi - zamena postojećih azbestnih cevi, opština je za ovu investiciju dobila ukupno 15.461.766,06 dinara dok je vrednost ukupne investicije oko 19 miliona bez pdv-a.

Druga je investicija je uređenje atarskih puteva u KO Banatski Dvor, KO Ravni Topolovac, KO Srpski Itebej i KO Žitište, sekretarijat je za ove radove odobrio 12.808.742,00 dinara dok je ukupna vrednost radova malo više od 18 miliona dinara bez pdv-a.

Pokrajinski sekretarijat je po osnovu prvog konkursa za vodne objekte ukupno za opštine i gradove u Vojvodini opredelio 363 miliona dok je za uređenje atarskih puteva i otresišta dodeljeno 200 miliona dinara. 

Comments powered by CComment