Gruja Petrol

Rode svijaju gnezda u Torku

Rode su se nastanile ovog proleća u banatskom selu Torak u opštini Žitište. Ima ih bukvalno na više mesta - prave gnezda po drvećima, na krovovima kuća, odžacima, dalekovodima...

Očito, prija im ovo pitomo i tiho mesto a meštani veruju da će im ove ptice doneti sreću.

Na fotografiji možete videti da će uskoro biti mnogo mladih roda koje će uskoro napustiti gnezdo.

Sem Torka selo sa najvećim brojem gnezdećih belih roda u opštini Žitište je Banatski Dvor.

 

 

Comments powered by CComment