Gruja Petrol

Volonteri pomažu starijima, kupuju namirnice i lekove...

Prvog dana volonteri Volonterskog centra imali su dosta posla. Stupili smo u kontakt sa volonterima iz svih mesnih zajednica na teritoriji opštine Žitište.

U Hetinu su volonteri obišli stanovnike koji žive sami na teritoriji ove mesne zajednice, upoznali ih kako mogu da im pomognu u narednom periodu i dostavili brojeve telefona na koje mogu da ih kontaktiraju. U ovom mestu tri osobe su zatražile pomoć od volontera.

Međanci su upoznati sa radom volonterskog centra, u ovom naselju meštani su prošli kroz sličnu situaciju tokom poplave 2005. godine. Prema rečima Međanskih volontera svi meštani su upoznati sa radom centra i brojevima telefona.

U Novom Itebeju sastavljen je spisak osoba koje treba kontaktirati i ponuditi pomoć. Novoitebejci takođe pozivaju mlađe meštane da se priključe Volonterskom centru.

Srpski Itebej je u koordinaciji sa mesnom zajednicom obišao sve osobe koje žive same i kojima treba nek vid pomoći. 

U Ravnom Topolovcu volonteri su obišli četiri porodice, dogovorili plan dostave najpotrebnijih namirnica, a takođe su upoznali meštane sa brojevima telefona i uslugama koje ovaj centar pruža.

Torđani su telefonom kontaktirali starije osobe i ponudili im usluge Volonterskog centra.

U Banatskom Karađorđevu volonteri su pomogli jednoj starijoj osobi. Starije meštane koje su zatekli u centru naselja upoznali su sa preventivtivnim merama protiv virusa i savetovali ih da treba da ostanu u svojim domovima.

Volonteri iz Česterega su obišli više starijih lica kojima su pomogli u nabavci osnovnih životnih namirnica, sredstava za higijenu i lekova. Takođe, Česterežani pozivaju građane koji su u mogućnosti da se priključe servisu.

U Banatskom Dvoru dva volontera su obišla oko 32 lica, koje su upoznali sa radom ovog servisa, dostavili brojeve telefona i dogovorili plan dostave namirnica, lekova i ostalih potrepština.

U Torku su dva volontera kontaktirala 45 lica, većina je prihvatila usluge, ali bilo je i lica koji su sa zahvalili i rekli da će im komšije pomagati u dostavi najpotrebnijih stvari.

U Žitištu više volontera prijavilo se da pomogne licima kojima treba pomoć, a pojedini građani su se putem telefona interesovali o uslugama koje mogu da očekuju od centra.

U najmanjem opštinskom mestu, Banatskom Višnjićevu, volonteri su obišli sva starija lica ali kako nam je rečeno u ovoj mesnoj zajednici komšije će se pomagati međusobno uz poštovanje preventivnih mera protiv virusa.

Volonteri u svih 12 naseljenih mesta opštine Žitište u narednom periodu biće na raspolaganju najugroženijim grupama, odnosno starijim sugrađanima, osobama sa bolestima srca i krvnih sudova, sa dijabetesom, visokim krvnim pritiskom, hroničnim oboljenjima krvnih sudova i kancerom.

Kontaktirajte volonterske centre u Vašem mestu, informišite ih ako imate saznanja da je pojedinim meštanima potrebna pomoć, ako ima potrebe uključite se u rad Volonterskog centra Opštine Žitište, naravno iz poštovanje preventivnih mera protiv virusa.

Dežurni telefoni za prijavu po mesnim zajednicama su:

Hetin 069/1958601 i 023/832-010
Međa 062/231247 i 023/830-010
Novi Itebej 062/207621 i 023/3837-071
Srpski Itebej 064/8876750 i 023/3837-031
Ravni Topolovac 062/213572 i 023/829-111
Torda 069/5565629 i 023/831-020
Banatsko Karađorđevo 064/8876753 i 023/835-110
Čestereg 062/304614 i 023/833-312
Banatski Dvor 062/215696 i 023/820-391
Torak 060/6788688 i 023/3827-210
Žitište 064/8876768 i 023/3822123
Banatsko Višnjićevo 065/6258599

Apelujemo na sugrađane da se pridržavaju propisanih mera koje su usvojile Republika Srbija i Opština Žitište zbog sopstvene, ali i zbog bezbednosti svih nas.

Budimo odgovorni!

Tekst Info centar Žitište

Comments powered by CComment