Gruja Petrol

Lokalnom ombudsmanu 200 obraćanja, najviše žalbi na poreze

U izveštajnom periodu odnosno u 2019.godini građani su se obraćali Lokalnom Ombudsmanu u vezi sa zaštitom prava, odnosno u vezi sa ostvarivanjem svojih ljudskih, građanskih i manjinskih prava. Obraćanja su se odnosila na lokalne institucije, ali takođe i na institucije republičkog i pokrajinskog značaja, što nije iznenađenje obzirom na veliki broj nadležnosti koje su u domenu republičkih organa. Znatan deo obraćanja građana bio je u vezi sa „konsultacijama“ o tome kako i na koji način, odnosno pred kojim organom i institucijom građani mogu da ostvare svoja prava odnosno da ih zaštite, kakva je i koja je procedura zaštite prava građana.

Lokalnom Ombudsmanu Aleksi Kuzmanu u 2019. godini ukupno je bilo tačno 206 obraćanja građana prema usvojenom godišnjem izveštaju o radu. 
Od 206 obraćanja najviše „pitanja“ se odnosilo na poreske obaveze – ukupno 59 od kojih najviše na naknadu za odvodnjavanje koje je dostavilo Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ iz Novog Sada, zatim pravne konsultacije – pravne pomoći ukupno 33, komunalnih pitanja 21, isti broj odnosio se i na socijalnu zaštitu dok je 19 primedbi dolazilo iz oblasti radnih odnosa. 

Što se tiče subjekata na koje se odnose obraćanja građana najviše pritužbi se odnosilo na Republičke fondove i službe i javna preduzeća - 68, na poslodavce 23, javna preduzeća u opštini 18, na opštinsku upravu 17 a isti broj primedbi odnosio se i na Ministarstva. 

Kancelarija Lokalnog Ombudsmana nalazi se u Žitištu u ulici Đure Jakšića br. 2, na prvom spratu (iznad katastra) i radno vreme za prijem građana je od 09,00 – 13,00 časova svakog radnog dana.

Comments powered by CComment