Gruja Petrol

Sređuje se Dom kulture u Banatskom Karađorđevu

Sa samostalnom građevinskom radnjom „MV Razvoj” iz Kleka i kragujevačkom firmom „Sloga konstrukcija”, Opština Žitište početkom oktobra meseca zaključila je ugovor o sanaciji prilično dotrajalog zdanja Doma kulture u Banatskom Karađorđevu.

Po kriterijumu najniže cene, izdejstvovano je da posao sređivanja zgrade Doma kulture u Banatskom Karađorđevu, Opština Žitište izvođačima radova plati skoro 20,9 miliona dinara (sa PDV-om).

Za pomenuti poduhvat žitištanska lokalna samouprava imaće finansijsku podršku Uprave za kapitalna ulaganja, obećanu februara ove godine, a shodno ishodu konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture.

Pomenuta Uprava, na ime projekta sanacije Doma kulture u Banatskom Karađorđevu, žitištanskoj Opštini namenila je, inače, približno 22 miliona dinara.

Comments powered by CComment