Gruja Petrol

Kazne za ispuštanje fekalnog otpada u kanalizacione cevi

Obzirom na predstavke izvođača radova upozoravaju se stanovnici naseljenog mesta Žitište da ne ispuštaju fekalni otpad (pražnjenje septičkih jama) u kanalizacione cevi, u protivnom biće sankcionisani.

Obaveštavaju se građani da su takođe u obavezi da prijave nesavesne građane koji nedozvoljeno koriste odnosno ispuštaju fekalne vode u javnu kanalizaciju koja nije stavljena u funkciju, i na taj način onemogućavaju i odlažu stavljanje u funkciju iste.

Кomunalna inspekcija Opštine Žitište vrši svakodnevnu kontrolu u saradnji sa izvođačem radova i prekršajna kazna u fiksom iznosu

*Za fizička lica iznosi 20.000,00 dinara
*Za preduzetnika 75.000,00 dinara
*Za pravna lica 150.000,00

Svako nepoštovanje napred navedenog upozorenja biće višestruko kažnjavano - stoji u saopštenju Opštinske uprave Žitište.

Comments powered by CComment