Gruja Petrol

''Deda Jockov park'' u Žitištu ponovo će krasiti jorgovani

Udruženje „Pogled bez granica“ iz Žitišta u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine realizuje projekat pod nazivom „Stazom jorgovana!“.

,,Deda Jockov park’’ u Žitištu ima tradiciju dugu preko 200 godina. Iako se vremenom njegov izgled dosta promenio, još uvek postoje naznake koje podsećaju na period u kom je nastao. Predanja kažu da je park podigao plemić Antal Кiš, davne 1815. godine, na površini od oko 5 hektara, kao simbol svojoj neostvarenoj, nesrećnoj ljubavi.

Staza jorgovana, jedan od simbola ovog parka još uvek krasi ovaj park, ali sadnice jorgovana koje su pratile celu dužinu staze su vremenom odumirale.

Opšti cilj projekta „Stazom jorgovana!“ je unapređenje kvaliteta života, dok je specifičan cilj sadnja određenog broja sadnica jorgovana i podizanje svesti kod dece i odraslih o očuvanju zaštite životne sredine i negovanju jorgovana.

Aktivnosti predviđene ovim projektom su: Кonferencija projekta, kreativna radionica „Jorgovan“ i sadnja jorgovana.

Realizacijom ovog projekta podići će se svest kod dece o očuvanje životne sredine, povećanju znanja o istoriji sopstvenog mesta, širenju legende o Deda Jockovom parku kao mestu okupljanja svih stanovnika bez obzira na godine i uključivanju najmlađih u aktivno učestvovanje i kreiranje zajednice.

Ovo je i početni korak u afirmaciji najmlađih da svaki deo svog mesta dožive kao lični prostor o kom će zajedno sa odraslima brinuti i negovati ga.

Comments powered by CComment