Gruja Petrol

Osnovna škola ''Sveti Sava'' opremljena kompjuterskom opremom i tabletima

Osnovnoj školi "Sveti Sava" iz Žitišta odobrena su sredstva za realizaciju projekta "Opremanje osam učionica računarima i tabletima" po konkursu za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjena.

Ugovor sa Vladom republike Srbije zaključen je u iznos od 455.000 dinara a sredstva su uplaćena na račun škole.

Komjuterska oprema i tableti raspoređeni su po učionicama, čime su se stvorili uslovi za vođenje "esDNEVNIKA" - elektronskog dnevnika implementiranog od strane Ministarstva prosvete. Od realizacije projekta korist će imati 220 učenika i 24 nastavnika. Oprema takođe služi za realizacije nastave putem digitalnih udžbenika.

Comments powered by CComment