Gruja Petrol

Srpski Itebej: Drugi festival folklora ''U slavu Zore''

U okviru slave sela Srpskog Itebeja, održan je drugi festival folklora "U slavu Zore".

U večernjim časovima nastupio je defile učesnika folklora, koji se zasnivao na šetnji kulturno-folklornih ansambla glavnom ulicom Srpskog Itebeja.

Nakon toga su kulturno-umetnička društva "Zora" Srpski Itebej, "Buzavirag" Novi Itebej, "Branko Cvetković" Beograd, "Đerđef" Zrenjanin, "Lipe" Smederevo i "Đido" Bečej nastupila su u Domu kulture.

Comments powered by CComment