Gruja Petrol

Bezbednost i zdravlje na radu - Propisi i praksa u Srbiji

Ovog meseca, održana je Panel diskusija u oblasti "Bezbednosti i zdravlja na radu", domaćin ovog eminetnog stručnog skupa je bio "Hotel Palace" - Beograd, a u saradnji sa Preduzećem "Tehpro" iz Beograda, Moderator ovoga skupa je bio: Milutin Jelić, Direktor Centra za edukaciju, stručno lice i sudski veštak za BZR, Radivoj Rajaković, Dip. prav, stručno lice i sudski veštak za BZR, Jasmina Tubić, dipl. inž. tehnol, Rukovodilac službe BZR u TEHPRO DOO, stručno lice za BZR, Prim. Dr Vasa Šuštran, Spec. med.rada, Biljana Beljić Durković, Mast.dipl.fiz-hem, Rukovodilac Laboratorije Tehpro D.O.O.

Ovoj Panel diskusiji su se odazvali lica koja se bave problemima u bezbednosti i zdravlju na radu, a naročito poslodavci koji sami obavljaju stručne poslove u bezbednosti i zdravlju na radu, a takođe i stručnim licima za BZR, drugim nadležnim rukovodiocima kod poslodavca, predstavnicima sindikata i odbora za BZR, koordinatorima za izradu projekta i izvođenje radova ,pravnicima koji se bave radnim pravom i dr.
moramo svi da se uključimo u promociju bezbednosti i zdravlja na radu i osvešćenje svih rukovodilaca, poslodavaca, a takođe i radnike, jer svi moraju da znaju veliki značaj bezbednosti i zdravlja na radu to je osnov, a i cilj svih nas u sali, takođe, nema bezbednosti i zdravlja na radu bez edukacije, to je takođe jedan od osnova, to su bile uvodne reči Milana Jelića, Direktora centra za edukaciju, stručno lice i sudski veštak za BZR. Na nama je da kod našeg Menadžmenta, rukovodilaca i radnika, moraju biti prosvećenosti o svesnosti i značaju bezbednosti i zdravlju na radu,takoreći svaki radnik poseduje ugovor u radu i tu se uređuju prava i obaveza radnika, takođe je i bitan sam kolektivni ugovor , takođe preduzeće može da izabere Odbor za bezbednost i zdravlje na radu, taj Odbor će se baviti gorućim pitanjima radnika i to je vrlo bitno i za samo Preduzeće, da se i ponaša odgovorno prema svojim zaposlenima.
Vredi napomenuti, a to je da nema bezbednosti i zdravlju na radu u preduzeću, ako o tome i nerazmišljaju svi zaposleni i menadžment, sami zaposleni moraju da razmišljaju o sopstvenoj bezbednosti i o bezbednosti okoline, a ne da ih neko stalno i opominje, neposredni rukovodioci ili Lice za bezbednost i zdravlje na radu.( Radivoj Rajaković Dipl.prav , stručno lice i sudski veštak za BZR ).
Biljana Belić Durković je govorila koliko je važna uloga iz "Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline", sva oruđa koja se daju radnicima na raspolaganje ona moraju proći takozvana nulta merenja koje sprovodi pravno lice sa licencom i o tome poslodavcu izdaje" Stručni Nalaz ", koji može bii negativan i pozitivan, ako je nalaz negativan na tom radnom mestu se zabranjuje rad, dok god se ne otklone nedostaci jer je bezbednost radnika na prvom mestu, takođe, vrlo je bitno i ispitivanje električne struje niskog napona, ispitivanje grombranske instalacije i ispitivanje same miroklime, to je jako bitno za same radnike da li je sama klimatizacija i osvetljenost na svim radnim mestima i ambijentalni deo u ispravnom stanju, takođe i tu se izdaju stručni nalazi koji su ključ svega, a to se zove "Bezbednost i zdravlje na radu".
Prim Dr Vasa Šuštran nam je dosta govorio, u vezi Instituta Medicine Rada, i rekao da je nekada država brinula o radnicima, sada je to drugačije, država se time više nebavi i poslodavci svoje radnike šalju na "Prethodne i Periodične preglede", na privatne Institute medicine rada, i apeluje da se mora raditi na kulturi prevencije da ne bude puno Profesionalnih oboljenja kod nas u našoj zemlji, i pozdravlja sve poslodavce koje svoje zaposlene vode na sistematski i plaćaju sve to, jer moramo imati bezbednog i zdravog radnika, napomeno je Šuštran, takođe što se tiče samo Akta o proceni rizika, o tome nam je govorila Jasmina Tubić, Dipl.inž tehnol ,Rukovodilac službe BZR u TEHPRO D.O.O., da je vrlo bitno da "Akt o proceni rizika", bude usaglašen sa sistematizacijom i ugovorom o radu radnika, da radnik bude obučen za bezbedan i zdrav rad, jer se dešava, da pojedinci to nisu odradili kako treba, zato nije na odmet napraviti jednu reviziju "Akta o proceni rizika" i ispraviti sve eventualne greške, takođe u svako doba svaki poslodavac može da se obrati da inspekcija rada dođe savetodavno u Vaše preduzeće da Vam pomogne na to imate potpuno pravo, i takođe "Uprava za bezbednost i zdravlje na radu" koja je krovna organizacija, na čijem čelu je agilna Direktorka Marina Furtula, koja je uvek tu da pomogne, i da ne zaboravimo i Direktora Inspektorata za rad Stevana Đurovića, koji je uvek spreman, da u pravom trenutku pravovremeno i reaguje u datim momentima.

Na ovoj Panel diskusiji bilo je 100 učesnika, koji su postavili mnogobrojna pitanja, na koje su gore pomenuti Panelisti, na svako pitanje i dali traženi odgovor, zaključak je svih prisutnih je da ovakvih sastanaka bude sve više i više pogotovo što se bliži naš praznik "Svetski Dan Bezbednosti i zdravlja na radu 28. april, koji se i u našoj državi takođe proslavlja deljenjem Naciolnih priznanja Povelja 28. april, Plaketa 28. april i Pohvalnica 28. april, vredi napomenuti i ovo da je na ovoj vrlo srtručnoj Panel Diskusiji iz oblasti "Bezbednosti i zdravlja na radu", učestvovao i jedan predstavnik iz opštine Žitište, "Srednjobanatskog Upravnog Okruga", a to je Petar Stanić, stručno lice za BZR i PPZ Predstavnik JKSP "Ekos" - Žitište, i prvi predsednik i osnivač "Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu opštine Žitište".

 

Comments powered by CComment