Gruja Petrol

V A Ž N I   B R O J E V I   T E L E F O N A
   
Pošta 023/ 3821 - 820
Policijska stanica 023/ 3821 - 012
Dom zdravlja 023/ 3821 - 010, 023/ 3821 - 032, 023/ 3821 - 020
Opštinska uprava Žitište 023/ 3821 - 050
Poreska uprava - Filijala Žitište 023/ 3821 - 309
Vojvođanska banka - Ekspozitura Žitište 023/ 3821 - 657
Komercijalna banka - Ekspozitura Žitište 023/ 3821 - 573
JKSP "Ekos" 023/ 3821 - 022
JP "RAZVOJ"  023/ 3821 - 110