Gruja Petrol

Doneta Odluka o smanjenju visine participacije roditelja

Na sednici Opštinskog veća opštine Žitište održanoj 16. oktobra 2018. godine doneta je Odluka o smanjenju visine participacije roditelja u ceni boravka u Predškolskoj ustanovi „Desanka Maksimović“ za školsku 2018/2019 godinu, čime je cena poludnevnog boravka smanjena na iznos od 2.500,00 dinara mesečno, a cena celodnevnog boravka smanjena je na iznos od 4.950,00 dinara mesečno.