Gruja Petrol

Unapređenje ženskog preduzetništva u opštini Žitište

U utorak, 16. oktobra 2018. godine, u Žitištu održana je konferencija povodom početka projekta ,,Počnimo da menjamo naše živote’’. Projekat realizuje  Opština Žitište u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, a uz finasijsku podršku EU. Svrha pokretanja projekta je poboljšanje ekonomskog položaja žena i stvaranje uslova za maksimalno iskorišćavanje njihovih ekonomskih, poljoprivrednih i preduzetničkih potencijala.

Konferenciju, čija je tema  bila unapređenje ženskog preduzetništva, otvorio je zamenik predsednika Opštine Žitište Đorđe Žuža, nakon čijeg obraćanja reči podrške sadašnjim i budućim poljoprivrednicama i preduzetnicama su uputile i predstavnice Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena i Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost SOŽ.

U okviru konferencije, predstavljeno je pet preduzetnica opštine Žitište koje su podelile iskustva o svojim počecima, izazovima sa kojima se susreću i značaju podrške. Njihovo predstavljanje završeno je zajedničkom porukom ,,UDRUŽITI SE I OJAČATI’’.

Nakon diskusije, svi prisutni predstavnici institucija, nevladinog sektora, preduzetnice i poljoprivrednice imali su priliku da budu potpisnici prve ,,Zajedničke izjave o principima ženske solidarnosti u cilju razvoja preduzetništva na teritoriji opštine Žitište’’.

Kao jedan od rezultata  projekta ,,Počnimo da menjamo naše živote’’ predviđena je i izrada „Vodiča za preduzetništvo“ kao uputstva za započinjanje i razvoj preduzetničkih aktivnosti, koji će osim na srpskom jeziku, biti dostupan i na jezicima nacionalnih manjina, mađarskom i rumunskom jeziku. Takođe, tokom projekta će se održati i obuka na temu „Značaj upotreba modernih tehnologija u povećanju prodaje“ za 15 polaznica čime će se direktno uticati na povećanje edukovanosti žena u ovoj oblasti i afirmisati ideja ženskog preduzetništva.