Gruja Petrol

Novo igralište za mališane u Novom Itebeju

U Novom Itebeju je juče svečano predato na korišćenje novo igralište koje je zahvaljujući podršci mađarske vlade realizovano uz koordinaciju Mađarskog nacionalnog saveta.

Program mađarske vlade o obnovi obdaništa u Karpatskom basenu poklanja pažnju kako zajednicama gde Mađari žive u većini, tako i naseljima koja se izdvojena, kaže Ištvan Greža - poverenik ministarstva Mađarske za razvoj obdaništa u Karpatskom basenu.

Vaspitačica Boroš Valerija rekla je da se jako raduju novom igralištu i da su ga jedva čekali, te da je bilo velike potrebe za njime jer je deci potrebno kretanje. U pripremnoj grupi ima 13-oro dece, dok 15-oro dece ide u malu grupu. Dakle, imamo ukupno 28-oro dece koje pohađaju vrtić.

Jene Hajnal, predsednik Mađarskog nacionalnog veća je izjavio "Vrlo je dobro ostati ovde u selu jer vidimo sa se broj dece ne smanjuje koliko i populacija sela - i to je dobra stvar. Dobro je što mnogi roditelji smatraju da je važno da dete se nauči maternjem jeziku."

U narednom periodu planira se još dosta ulaganja u ovaj vrtić, kao što su izrada letnjikovca za nastavu na otvorenom, kao i adaptacija samog objekta i prilaznih staza.