Gruja Petrol

Obeležen Svetski dan srca

Crveni krst Žitište je i o ove godine radno obeležio Svetski dan srca.

Zajedno sa polivalentnom službom Doma zdravlja Žitište, u Tordi je održana ovogodišnja akcija besplatne prventivne kontrole srca i provera krvnog pritiska i šećera u krvi.  Istovremeno, građanima su davani saveti o zdravim stilovima života i ukazivano je na probleme bolesti srca u našoj sredini, o prevelikoj konzumaciji masne hrane, nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti i opasnostima koje takav način života sa sobom nosi.

Volonteri Crvenog krsta su blagovremeno obavestili građane o ovoj akciji, pa je odziv građana  bio veoma veliki što ukazuje na potrebu da ovakvih akcija bude više, kako bi se bar malo smanjio rizik od kardio vaskularnih oboljenja koje sve više uzimaju maha i među mladima.

Zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način pomogli da ova akcija uspe i trudićemo se da ovakvih akcija bude više - poručuju iz Crvenog krsta Žitište.