Gruja Petrol

SPISAK STUDENATA KOJI SU DOBILI STIPENDIJU

Opština Žitište i ove godine pruža finansijsku podršku za ostvarivanje odličnih rezultata!

U toku naredne nedelje u zgradi Opštine Žitište biće dodeljeni ugovori o stipendiranju studenata, kao i rešenja o jednokratnoj finansijskoj pomoći.

Ove godine izdvojena su značajna sredstva u iznosu od 4 miliona dinara za ovu svrhu, a nakon sprovedenog konkursa opredeljeno je ukupno 23 stipendija i 51 jednokratnih finansijskih pomoći.

U pojedinačnim iznosima stipendije su 8.400,00 dinara deset meseci u kontinuitetu, a jednokratna finansijska pomoć iznosi 29.000,00 dinara!

Spisak studenata dobitnika stipendije školske godine 2017/18:


1. Ignjatov Natalija, Žitište, G.Drapšina 26 - Ekonomski Subotica, III godina 8.50


2. Zubac Jelena, R. Topolovac, Vojvođanska 2 - TF „M.Pupin“ Zrenjanin, III godina 8,94


3. Karanović Rada, Hetin, Oslobodilačka 17 - Ekonomski Novi Sad, IV godina 8,99


4. Karanović Jelena, Hetin, Oslobodilačka 17 - Pravni Novi Sad, II godina 9,25


5. Babić Vukica, B.Karađorđevo, N. Tesle 6 - TF „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, IV godina 8,94


6. Nikolić Dragana Čestereg, P.Škundrića 51 a - TF „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, III godina 8,68


7. Milivojević Katarina, R.Topolovac, Konjička 35a - Rudarsko-geološki Beograd, II godina 8,50


8. Čileg Kristina, Novi Itebej, Sutjeska 23 - FTN Novi Sad, IV godina 8,87


9. Gverić Rade, S.Itebej, Svetosavska 7 - TF „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, II godina 8,56


10. Čikoš Daniel, Torda, K.Lajoša 89 - Filozofski Novi Sad, II godina 8,58


11. Praštalo Ivan, Žitište, S.Markovića 8a - Filološki Beograd, IV godina 9,41


12. Bajus Albert, N.Itebej, M.Tita 113 - VTŠSS u Zrenjaninu, II godina 8,66


13. Lukić Petar, B.Karađorđevo, 1. Maja 7 - TF „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, IV godina 8,60


14. Kolak Luka, R.Topolovac, Trebinjska 7 - TF „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, IV godina 8,51


15. Guteša Anja, B.Karađorđevo, B.V.Mišića 4 - FTN Novi Sad, III godina 8,54


16. Bikić Ivana, B.Karađorđevo, Lička 4 - Medicinski, V godina 8,75


17. Tomić Gloria, Torda, M.Tita 17 - Filozofski Novi Sad, III godina 9,40


18. Narančić Jovan, B.Karađorđevo, I.Preradovića 12 - TF „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, I master 8,55


19. Stojanović Nataša, Žitište, Banatska 28 - Pravni, IV godina 8,77


20. Prstojević Dragica, Međa, M.Popare 55 - VPŠSS Novi Sad, II godina 8,70


21. Dapčević Minja, B.Karađorđevo, Nemanjina 19 - Poljoprivredni Novi Sad, II godina 8,90


22. Vojnović Nikolina, B. Karađorđevo B.V.Mišića - 133 Vojnomedicinska akademija Beograd, V godina 9,93


23. Nikolić Slađana, Međa, Teslina 23 - VŠSS za obr. Vaspitača Novi Sad, III godina 8,78


FOTO: sa dodele ugovora o stipendiranju studenata i jednokratne finansijske pomoći 2017.godine