Gruja Petrol

12 MILIONA ZA ZGRADU OPŠTINSKE UPRAVE U ŽITIŠTU

Opština Žitište je jedna od 59 opština kojima su odobrena sredstva iz Fonda za lokalne samouprave Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Ukupna sredstva namenjena opštinama i gradovima iznose 320 miliona dinara a odnose se na sređivanje infrastrukture, povećanje efikasnosti samih uprava i bolje pružanje usluga građanima, ali i organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za ove sredine.

Sredstva su odobrena za uređenje objekta zgrade opštine Žitište i odnose se na investiciono održavanje fasade, adaptacija elektroinstalacija...

Potpisivanje ugovora obaviće se 19. aprila u Palati Srbija u Beogradu.