Gruja Petrol

UPIS DECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU

Upis dece u Predškolsku ustanovu "Desanka Maksimović" Žitište za radnu 2018/19 godinu vršiće se u periodu od 15.04. do 15.05.2018. godine svakog radnog dana u vremenu od 7h do 13h u svim vrtićima.

Mogućnost upisa imaju deca od 3 do 6 godina, a u vrtiću u Žitištu od 1 do 6 godina. Upis je obavezan za decu predškolskog uzrasta.

Potrebna dokumentacija za upis :

- Izvod iz matične knjige rođenih za dete (može fotokopija)

- Upisni list (popunjava se pri upisu i dobija se u vrtiću)

Potrebne obrazsce za upis možete preuzeti i na sajtu Predškolske ustanove