Gruja Petrol

USKRŠNJI OBIČAJI U SRPSKOM ITEBEJU

Dugogodišnja tradicija i običaji oko Velikog Petka očuvala se u Srpskom Itebeju do današnjih dana. Udruženje žena "Vredne ruke" iz ovog mesta bile, su bili naši domaćini i upoznale nas sa običajima na ovaj veliki svetac koji se u hrišćanskom narodu praznuje već 2000 godina.

Farbanje Vaskrsnjih jaja, posna trpeza bile su obeležje ovog dana, a sve u cilju priprema za Nedelju koja sledi i najveći hrišćanski praznik Vaskrs.

Fotografije i tekst: MIlan Stupar