Gruja Petrol

Pomoć u kući za decu i mlade sa invaliditetom u opštini Žitište

Opština Žitište započinje novi ciklus pružanja usluge „Pomoć u kući“ za decu sa smetnjama u razvoju i mladih sa invaliditetom koju će narednih 7 meseci pružati licenciran pružalac usluge Udruženje „Na pola puta“ iz Pančeva, u saradnji sa Centrom za socijalni rad Žitište.

Uslugu trenutno u opštini Žitište koristi 20 osoba sa invaliditetom. Uslugu pružaju tri negovateljice sa teritorije opštine Žitište korisnicima iz B.Кarađorđeva, B.Dvora, Torde, Žitišta, Torka, S.Itebej, Međe i R.Topolovca.

Usluga je besplatna za korisnike, a troškove snosi Opština Žitište.

Uslugom se obezbeđuje nega i podrška u: obezbeđivanju ishrane, održavanju higijene korisnika, nabavku i nadgledanje uzimanja terapije korisnika, pomoć u zadovoljenju socijalnih, edukativnih i kulturno-zabavnih potreba dece, mladih i odraslih sa invaliditetom.

Prijem zahteva za korišćenje usluge se vrši u Centru za socijalni rad Žitište, pa se zainteresovani za uslugu mogu obratiti Centru ili direktno Udruženju „Na pola puta“.

Comments powered by CComment