Gruja Petrol

Nastavak radova na rekonstrukciji Doma kulture u Novom Itebeju

Nakon uspešne rekonstrukcije Doma kulture u Novom Itebeju uklonjen je sistem grejanja i hlađenja, a taj sistem je najneophodniji za redovno funkcionisanje istog.

Izradu novog projekta grejanja i hlađenja je finansirala Opština Žitište pa je sa tim projektom konkurisano kod Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine, koji je ove godine posredstvom Mađarske vlade uspeo da obezbedi sredstva za realizaciju projekta u vrednosti od 5.627.000,00 dinara za nastavak opremanja doma kulture.

Ugrađuje se kompletan sistem grejanja i hlađenja za ceo dom kulture.

Ovaj sistem će pokrivati grejanje i hlađenje ulaznog hola pozorišne sale, velike sale, kuhinje, kancelarija i soba na spratu. Sistem nije međusobno povezan tako da će se moći koristiti samo tamo gde je to potrebno.

Vrednost ovih radova je 4.479.000,00 dinara sa PDV-om.

Pored ovih radova nastavlja se dalje opremanje doma kulture kupovinom novog nameštaja, stolica i stolova, kao i svih dodatnih uređaja za nesmetan rad ovakvog objekta.

"Završetak radova se očekuje za kraj aprila. Pored ovih radova Mesna zajednica radnim akcijama planira dalja uređenja oko doma kulture i u centru naselja. Planirana je rekonstrukcija terena za mali fudbal. Domaćinskim ophodjenjem prema sredstvima će nam omogućiti jos neka ulaganja." - istakao je predsednik saveta Mesne zajednice Novi Itebej, Jožef Kerekeš.

Comments powered by CComment