Gruja Petrol

Održano treće veče 23. Susreta veterana folklora ''Spomenar'' u Žitištu

U subotu 23. marta u sali Doma kulture u Žitištu održano je treće veče ovogodišnjih 23. Susreta veterana folkora "Spomenar". Treće večeri nastupilo je osam Kulturno umetničkih društava i to: Bućkoš Dumbravica, KUD "Bratstvo" Subotica, KUD Aleksandrovo, KUD "PKB Korporacija" Padinska skela, KUD "Hleb života" Beograd, KUD "Tesla" Beograd, KUD "Jedinstvo" Beograd i KUD "Veselin Masleša" Banja Luka.

“Spomenar” je jedinstvena manifestacija, revijalnog karaktera, koja okuplja veteranske ansamble folklora, čiji su članovi stariji od 35 godina. U subotu 30. marta u sali Doma kulture u Žitištu održaće se četvrto i poslednje veče ovogodišnjeg Spomenara.